top of page
Font Fab'RH Savoie.entreprise.jpeg

Firmy integracyjne:pracujmy razem, aby zwiększyć widoczność marki Twojego pracodawcy!”

animer_le_réseau_employeur.jpg

Fab ' RH Savoie  w związku z głównymi sieciami pracodawców w Savoie oferuje szereg usług  innowacyjne, aby ułatwić włączenie osób najbardziej oddalonych od zatrudnienia.  

Ta oferta usług powinna umożliwiać promocję  kapitał ludzki przedsiębiorstw integracyjnych lub potencjalnie sprzyjających włączeniu społecznemu (rekrutacja, lojalność...)

Przez biznes mamy na myśli  włącznie  zbiór firm zajmujących się rekrutacją wrażliwych odbiorców,  poza samym pojęciem „upośledzenia”, które jest często przywoływane. A przez potencjalnie inkluzywną firmę rozumiemy firmę, która chce zaangażować się społecznie na swoim terytorium, ale nie wie, od czego zacząć.

bouton menu.png
lafrance une chance .jpg
inclusion.png
pole emploi salon en ligne.jpg
mon compte formation.png
  • LinkedIn Social Icône
  • Facebook Social Icône
  • Twitter Icône sociale
Kontakt z Fab'RH Savoie: rgautheron@arae.fr
bottom of page